• en

Kik vagyunk?

A Láthatáron Csoport egy független színházi társulás.  Szinte minden korosztálynak játszunk: vannak gyerek-, ifjúsági és felnőtt előadásaink is. A közösségi jelző minden előadásunkra igaz valamiképp: gyerekelőadásunk interaktív, általános- és középiskolásoknak játszott előadásaink színházi nevelési előadások, felnőtt előadásaink pedig részvételi színházi előadások, azaz a nézők az előadás résztvevőivé válnak, jelenlétükkel és hozzászólásaikkal alakítva a játékot. Középiskolásoknak szóló színházi nevelési előadásainkkal társadalmilag sokakat érintő, de alaposabban ritkán vizsgált problémákat térképezünk fel (családi problémák, drog, prostitúció, szegénység); felnőtt előadásainkkal olyan kortárs és egyben örök témákat kutatunk, mint a párkapcsolat, az identitás és a változás. Előadásaink formanyelve kortárs, olykor kísérletező, ám fontos számunkra a műfaji és stílusbeli változatosság. 2019-ben 99 előadást játszottunk, 2020-ban a pandémia miatt 41-et és változatos online tartalmakkal jelentkeztünk. 2021-ben 66-ot. 2022-ben eddig 71-et. Színházi előadásainkon kívül több száz gyereknek és fiatalnak tartunk drámapedagógiai foglalkozásokat országszerte. Több civil és szakmai szervezettel, oktatási intézménnyel dolgozunk együtt. A csoportot Feuer Yvette színész, drámapedagógus vezeti és a különböző produkciókban meghívott munkatársakkal dolgozunk együtt, akik között színészek, színész-drámatanárok, színházi nevelési szakemberek, színházi rendezők és zenészek találhatók.

Célunk, hogy művészeti és színházpedagógiai tevékenységeinkkel hozzájáruljunk társadalmunk szolidárisabbá és toleránsabbá tételéhez, hogy felszabadult, elmélyült, gondolatébresztő és szemléletformáló párbeszédet folytassunk olyan témakörökben, amelyeket társadalmilag sokszor tabuként, bizonyos rétegek problémájaként vagy családi magánügyként kezelünk. Fontos számunkra, hogy előadásainkkal felhívjuk a figyelmet olyan társadalmi csoportokra, akik ritkán hallatják a hangjukat, vagy bemutassunk olyan élethelyzeteket, – együttérzéssel és/vagy humorral – amelyekről nem szívesen beszélünk. Szeretnénk erősíteni az egyéni és társadalmi önreflexiót, mert egy egészségesebb és derűsebb társadalom kialakítása mindannyiunk közös érdeke. Küldetésünk, hogy előadásainkat és foglalkozásainkat eljuttassuk olyan rászoruló vagy marginális helyzetben élő közösségekhez, akiknek máskülönben igen kevés lehetősége arra, hogy valódi kulturális élményekhez jussanak. Fontos számunkra olyan közösségi színházi élmények megteremtése, ahol több generáció és különböző társadalmi rétegek együtt vannak jelen, ezáltal erősítve a „mindenki más, de senki nem más” közös emberi élményét.

Cél és küldetés

Cél és küldetés

Célunk, hogy művészeti és színházpedagógiai tevékenységeinkkel hozzájáruljunk társadalmunk szolidárisabbá és toleránsabbá tételéhez, hogy felszabadult, elmélyült, gondolatébresztő és szemléletformáló párbeszédet folytassunk olyan témakörökben, amelyeket társadalmilag sokszor tabuként, bizonyos rétegek problémájaként vagy családi magánügyként kezelünk. Fontos számunkra, hogy előadásainkkal felhívjuk a figyelmet olyan társadalmi csoportokra, akik ritkán hallatják a hangjukat, vagy bemutassunk olyan élethelyzeteket, – együttérzéssel és/vagy humorral – amelyekről nem szívesen beszélünk.   Szeretnénk erősíteni az egyéni és társadalmi önreflexiót, mert egy egészségesebb és derűsebb társadalom kialakítása mindannyiunk közös érdeke. Küldetésünk, hogy előadásainkat és foglalkozásainkat eljuttassuk olyan rászoruló vagy marginális helyzetben élő közösségekhez, akiknek máskülönben igen kevés lehetősége arra, hogy valódi kulturális élményekhez jussanak. Fontos számunkra olyan közösségi színházi élmények megteremtése, ahol több generáció és különböző társadalmi rétegek együtt vannak jelen, ezáltal erősítve a „mindenki más, de senki nem más” közös emberi élményét.

a Csoport története

A Csoportot Feuer Yvette színész, drámapedagógus alapította 2010-ben. Működésük első éveiben gyerekeknek szóló bohócelőadásaikkal bejárták Magyarország szegény, északkeleti részeit, ahol 2014-ig közel 15,000 néző látta előadásaikat. 2014-2017 közt több, a középiskolás korosztályt megszólító, egy-egy fontos társadalmi-családi problémát középpontba helyező színházi nevelési előadást készítettek, amelyeket budapesti és vidéki színházakban, középiskolákban és gyerekotthonokban játszanak országszerte. 2017-től kezdve felnőtteknek is készítenek színházi előadásokat széles rétegeket megszólító témákban (párkacsolat, család) kortárs színházi formanyelven, sokszor részvételi színházi elemekkel.
MEGALAKULÁS
A csoportot Feuer Yvette színész és drámapedagógus hozta létre 2010 januárjában Bohócok a Láthatáron névvel. Az ötletet és isnpirációt az Egyesült Államokból hozta Yvette, ahol hét évig élt és együtt dolgozott a Clowns Without Borders, azaz a Bohócok Határok Nélkül nevű humanitárius segélyszervezettel. 2009-ben Yvette és Manyasz Erika, a csoport egyik alapítótagja egy commedia dell`arte előadással turnéztak a csereháti Tomoron. Itt ismerkedtek meg a környék roma vezetőjével, Siroki Lászlóval, aki sokat mesélt a helyi közösség életéről. Ez év karácsonyán Erika, Yvette és Siroki László valamint sok önkéntes segítő és adományozó tető alá hozott egy nagy karácsonyi ünnepséget Tomoron a Rom-Som házban, a környék 100 szegény sorsú gyermeke számára. Era és Yvette egy rövidebb bohócjátékot készítettek, a tomori, laki, szakácsi, selyebi gyerekek műsorral készültek, és rengeteg adomány is összegyűlt, amiből negyven gyerek személyre szóló karácsonyi csomagot kapott, de a közösség minden tagjának jutott az adományokból. Ez az esemény olyan élményt jelentett mindenki számára, hogy elhatározták, hogy ezt a munkát folytatják. 2010 januárjában kezdtek roma férfi szereplőt keresni. Erika félig roma, Yvette nem az, és nagyon fontosnak tartották, hogy a nézők, elsősorban a gyerekek lássák, hogy roma és nem roma művészek együtt dolgoznak és játszanak. Szerencsére megtalálták Szegedi Tamást és elkezdődtek a próbák. A Csoport első előadása, a Cirkusz Ödön küldeménye 2010 májusára lett kész.

A Csoport ernyőszervezete ebben a kezdeti időszakban a Manna Kulturális Egyesület volt.

2010-2015: Gyerekelőadások
A Cirkusz Ödön küldeménye című előadásunkat több mint 100 alkalommal játszottunk szinte csak vidéken, zömmel Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. 2010 és 2013 között több mint 11.000 gyerek és felnőtt látta. Második darabunk, az Irány Alaszka! 2011-ben készült el. A bemutató Ózdon volt, a II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskolában, 2011. szeptember 23-án. (Az előadásról lásd itt: LINK ). 2011 és 2016 között játszottuk az előadást, összesen 52 alkalommal, majdnem 5000 nézőnek. Ezzel a két előadással rengeteg iskolában, faluban, kultúrházban, közösségi téren léptünk fel országszerte, de leginkább Észak-Kelet Magyarországon.

2013. október 6-án mutattuk be harmadik gyerekelőadásunkat az Űr-Zűrt, a Thália Színház Új Stúdiójában. (Az előadásról lásd itt: LINK ). Itt már élő zenei effektek szerepeltek és szofisztikáltabb látványvilága lett, mint az eddigi komédiáinknak. 2016 május végéig játszottuk az előadást, zömmel a Thália Színházban. Összesen 55 előadást tartottunk belőle, majdnem 3000 néző számára.

Egyéb programjaink ebben az időszakban:

2011-től 2014-ig minden nyáron térítésmentes drámatábort tartottunk Ózdon 12-15 éves fiataloknak, amit mi magunk finanszíroztunk, terveztünk, és kiviteleztünk. A táborokban sok volt a visszatérő gyerek.

2014-től Ózdon, Magyarmecskén, Bánszálláson és Gyöngyöspatán drámapedagógiai foglalkozás-sorozatot tartunk a helyi óvodában, illetve általános iskolában a Manna Kulturális Egyesület felkérésére. „Te is más vagy-te sem vagy más” a program címe. Immár öt éve járunk vissza ugyanazokhoz a közösségekhez.

2012-ben drámapedagógiai foglalkozásokat tartottunk Bódvalenkén, a falu gyerekeinek, több csoportban. Helyi partnerünk Esti Nóra Waldorf -pedagógus, aki Varázs-Garázs néven tanodát vezet a gyerekeknek.

2012-13-ban több alkalommal tartottunk közösségi gyerekprogramokat Bódvalenkén és Gyöngyöspatán: kirándulást, főzést, gyerekmajálist.

Szervezetünk fejlődése:

2011-ben közhasznú egyesületté váltunk. 2011- 2013 közt a Nyílt Társadalom Intézet (Open Society Institute) Szükségalap programja, majd az Open Society Found Hungary támogatott minket. 2013-óta a Nemzeti Kulturális Alap és az EMMI pályázatain is sikerrel indulunk.

2015-2016: Színházi nevelési előadások általános- és középiskolásoknak

Csoportunk első profilváltása ebben az időszakban történt. Sorra készültek el ifjúsági előadásaink az általános- és középiskolás diákok számára. Ennek oka részben az volt, hogy gyerekelőadásainkkal rengeteg tapasztalatot szereztünk az országot járva arról, hogy hol milyen problémákkal, nehézségekkel küzdenek a közösségek, iskolák, családok, fiatalok. Szerettünk volna az kisiskolás korosztályon túl számukra is olyan előadásokat létrehozni, ami róluk és nekik is szól. Így jöttek létre a következő előadásaink.

2015 február: Ablak

2015 július: Mátyás, a nem király

2015 október: Mianyánk

2015 november: Kiállok érted

2016 április: A hetedik égig

2016 október: Banyamosoda

Az ebben az időszakban készült előadások közül a Mátyás, a nem király és a Kiállok érted című előadásaink a Norvég Civil Alap támogatásával jöttek létre, két hosszabb, átfogó projekt keretében. A Mátyás, a nem király előadás műfaja ifjúsági fórumszínházi előadás volt, ami unikumnak számított a magyar színházi palettán. Színészei csereháti, mélyszegénységben élő 11-16 éves fiatalok voltak; az előadás tematikáját az általuk hozott problémák adták. Összesen 7 előadást ért meg.

Egyéb programjaink:

Folytattuk a 2014-ben megkezdett drámapedagógiai foglalkozás-sorozatot Ózdon, Magyarmecskén, Bánszálláson és Gyöngyöspatán a helyi óvodában, illetve általános iskolában a Manna Kulturális Egyesület felkérésére. A program címe: „Te is más vagy-te sem vagy más” bővebben>>

2015-ben Ablakon át címmel színházi nevelési foglalkozás-sorozatot tartottunk Ablak című előadásunkra építve, aminek központi eleme a szembenézés volt. A foglalkozás-sorozatot a sajókazai Dr. Ámbédkar Gimnázium és a IX. kerületi Harsányi János Szakközépiskola diákjainak ajánlottuk fel. Szakmai vezetőnk Bethlenfalvy Ádám volt. bővebben>>

2015-ben háromalkalmas drámapedagógiai foglalkozás-sorozatot tartottunk a Nyírszőlősi Szent Lukács Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központban a KV Társulattal közösen, Romankovics Edit szakmai vezetésével. A foglalkozás-sorozat a Kiállok érted című előadás előkészítésében játszott fontos szerepet: az otthon fiatal lakóival dolgoztunk együtt a kiszolgáltatottság és az emberkereskedelem témakörében, itt bemutatandó előadásunk előkészítéseképpen.

2016-ban háromalkalmas színházi nevelési foglalkozás-sorozatot tartottunk Homrogdon, a Görög-Keleti Általános Iskolának az iskolai zaklatás, „bullying” témakörében, a Mátyás a nem király című előadásunkhoz kapcsolódóan.

Szervezeti fejlődés

2014-től hivatalosan is előadóművészeti szervezetté váltunk és azóta minden évben támogatást nyerünk az EMMI működési pályázatán. Ezen felül az EMMI Kiemelt és az NKA pályázatokon indultunk sikerrel több pályázatunkkal is ebben az időszakban.

2017- 2020

Újabb korszak nyílt a csoport életében. Két részvételi színházi előadást készítettünk, amelyek közül az elsőt, Én Prométheuszra gondoltam címmel középiskolásoknak és felnőtteknek is játszottuk, (külön-külön célcsoportként), a másodikat, Én, te, mi címmel pedig csak felnőtteknek. Én, te, mi című előadásunk az első, kifejezetten felnőttek számára készült előadásunk. Az ebben az időszakban készült előadások:

2017 április: Én Prométheuszra gondoltam

2017 december: Én, te, mi-haladunk a korral

2018 szeptember: A megmentő

2019 november: Hagyaték

2020 február: Pitbull Kamilla Gimnázium

Egyéb programjaink:

Te is más vagy, te sem vagy más címmel ebben az időszakban is folytattuk a 2013-ben megkezdett drámapedagógiai foglalkozás – sorozatunkat 3-16 éves, hátrányos helyzetű gyerekeknek és fiataloknak Magyarmecskén, Ózdon, Bánszálláson és Gyöngyöspatán a Manna Kulturális Egyesület megbízásából. bővebben>>

A Te dolgodA Láthatáron Csoport társadalmi tudatosság és művészet viszonyával kísérletező műhelye 2019 tavaszán valósult meg a Romaversitas és a MOME mint partnerszervezet részvételével, összesen 20 egyetemista diák bevonásával. bővebben>>

„Kiút az erőszakból” – a Belügyminisztérium és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács által támogatott bűnmegelőzési programunkat 2019-2021 közt valósítottuk meg, összesen 20 középiskolában színházi nevelési előadásaink, színházpedagógiai foglalkozások és tréningek segítségével, zömmel hátrányos helyzetű közösségekben. bővebben>>

Szervezeti fejlődés:

Sikerrel pályáztunk az EMMI működési pályázatán, több  NKA, EMET pályázaton, valamint A Nyílt Társadalom Alapítványok „Budapesti Kulturális Programok Támogatása Művészet és Közösségépítés Témakörben” pályázatán.

2021 - JELEN

2021 szeptember 17-18. sikeresen bemutattuk a Mit ér, ha? – zenés női varieté a mulandóságról című előadásunkat a Jurányi Produkciós Közösségi Inkubátorházban.

2021 október 15-16. Kiállok magamért premier és első előadás a KuglerArt szalonban a KV Társulattal és a KuglerArt Szalonnal koprodukcióban.

2022 január 26. Ketrecharc premier az Eötvös10 Művelődési Házban

2022.szeptember 23. Kenyértörés premier a Szentendrei Teátrumban

NÉV

Láthatáron Közhasznú Egyesület

SZÉKHELY

Budapest, 1024, Ady Endre utca 12. 2/3

BÍRÓSÁGI BEJEGYZÉS SZÁMA

12.pk.60789/2011/4

ADÓSZÁMA

18275997-2-41

KÖZHASZNÚSÁGI FOKOZAT

közhasznú

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM

14641

NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL DÁTUMA

2011.12.21.

 

BANKSZÁMLA SZÁMA

Erste Bank 11600006-00000000-65999585

IBAN

HU71-1160-0006-0000-0000-6599-9585

SWIFT (BIC)

GIBA HUHB

LEVELEZÉSI CÍME

Budapest 1024, Ady Endre utca 12. 2/3

E-MAIL

lathataron@lathataroncsoport.hu

TELEFONSZÁM

+36-30-3104526

SZERVEZET KÉPVISELŐJE

Feuer Yvette, ügyvezető,  művészeti vezető 

LEVELEZÉSI CÍME

Budapest 1024, Ady Endre utca 12. 2/3

TELEFONSZÁMA

+36-30-3104526

E-MAIL

lathataron@lathataroncsoport.hu

Az Egyesület céljai
 • színházi- és bohóc-előadások létrehozása és bemutatása Magyarország területén és külföldön egyaránt
 • gyermekfoglalkozások létrehozása és játszása Magyarország területén és külföldön egyaránt
 • gyermektáborok szervezése, lebonyolítása, kivitelezése
 • oktatás
 • filmek gyártása
 • adománygyűjtés és adomány-szállítás
 • előadó-művészeti tanfolyamok és kurzusok szervezése, lebonyolítása, workshopok létrehozásának támogatása;
 • produkciók, foglalkozások, kurzusok létrehozásához szükséges pályázati és egyéb támogatások felkutatása;
 • szakmai találkozók szervezése és létrehozása
 • a színház és bohóc-művészet által a társadalom kulturális, szellemi állapotának, az anyanyelvi kultúrának, a társadalmi önismeretnek és szolidaritásnak a fejlesztése;
 • a színházművészet sokszínűségének és értékeinek gyarapítása;
 • az előadásoknak a közönség széles rétegeihez való eljuttatása;
 • színházi nevelési programok készítése és rendszeres megvalósítása;
 • kapcsolatok kiépítése és ápolása külföldi és belföldi színházi intézményekkel, fesztiválokkal, rendezvényszervezőkkel, színházat támogató szervezetekkel
 • a Láthatáron Csoport működésének támogatása;
 • a Láthatáron Csoport által létrehozott előadó-művészeti produkciók szakmai támogatása, képviselete, hazai és nemzetközi népszerűsítése;
 • a Láthatáron Csoportban fellépő művészek népszerűsítése, szereplési lehetőségeik elősegítése.

EGYESÜLETI ADATOK

EGYESÜLETI ADATOK

NÉV

Láthatáron Közhasznú Egyesület

SZÉKHELY

Budapest, 1024, Ady Endre utca 12. 2/3

BÍRÓSÁGI BEJEGYZÉS SZÁMA

12.pk.60789/2011/4

ADÓSZÁMA

18275997-2-41

KÖZHASZNÚSÁGI FOKOZAT

közhasznú

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM

14641

NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL DÁTUMA

2011.12.21.

BANKSZÁMLA SZÁMA

Erste Bank 11600006-00000000-65999585

IBAN

HU71-1160-0006-0000-0000-6599-9585

SWIFT (BIC)

GIBA HUHB

LEVELEZÉSI CÍME

Budapest 1024, Ady Endre utca 12. 2/3

E-MAIL

lathataron@lathataroncsoport.hu

TELEFONSZÁM

+36-30-3104526

SZERVEZET KÉPVISELŐJE

Feuer Yvette

LEVELEZÉSI CÍME

Budapest 1024, Ady Endre utca 12. 2/3

TELEFONSZÁMA

+36-30-3104526

E-MAIL

yvifeuer@yahoo.com

Az Egyesület céljai
 • színházi- és bohóc-előadások létrehozása és bemutatása Magyarország területén és külföldön egyaránt
 • gyermekfoglalkozások létrehozása és játszása Magyarország területén és külföldön egyaránt
 • gyermektáborok szervezése, lebonyolítása, kivitelezése
 • oktatás
 • filmek gyártása
 • adománygyűjtés és adomány-szállítás
 • előadó-művészeti tanfolyamok és kurzusok szervezése, lebonyolítása, workshopok létrehozásának támogatása;
 • produkciók, foglalkozások, kurzusok létrehozásához szükséges pályázati és egyéb támogatások felkutatása;
 • szakmai találkozók szervezése és létrehozása
 • a színház és bohóc-művészet által a társadalom kulturális, szellemi állapotának, az anyanyelvi kultúrának, a társadalmi önismeretnek és szolidaritásnak a fejlesztése;
 • a színházművészet sokszínűségének és értékeinek gyarapítása;
 • az előadásoknak a közönség széles rétegeihez való eljuttatása;
 • színházi nevelési programok készítése és rendszeres megvalósítása;
 • kapcsolatok kiépítése és ápolása külföldi és belföldi színházi intézményekkel, fesztiválokkal, rendezvényszervezőkkel, színházat támogató szervezetekkel
 • a Bohócok a Láthatáron Csoport működésének támogatása;
 • a Bohócok a Láthatáron Csoport által létrehozott előadó-művészeti produkciók szakmai támogatása, képviselete, hazai és nemzetközi népszerűsítése;
 • a Bohócok a Láthatáron Csoportban fellépő művészek népszerűsítése, szereplési lehetőségeik elősegítése.